Danh mục: Học wordpress

Series Học Wordpress được tác giả xây dựng trên các kiến thức nhiều năm làm việc với nền tảng CMS Wordpress. Sau khi nắm vững các kiến thức sơ cấp ở series này, bạn đã có nền tảng để tìm hiểu các nội dung chuyên sâu hơn về wordpress như xây dựng wordpress theme, wordpress plugin, hoặc lập trình một số chức năng khác cho wordpress. Các phần nói trên sẽ đề cập trong các series khác. Chúc các bạn thành công!
Dark mode